^На початок

контакти

зверн громад і петиц

культ туризм відпоч

інвест пропоз

Освіта

Соц захист

Медицина

Цивіл зах

Громад бюджет

Місц подат і збор

Комунальні підпри заклади один рядок

Комунал послуги

Комун майно

місц орг держ вл

доступ до публ інф

transport

колект договори

корисн посиланн

 

Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача комунального підприємства Новоушицька центральна аптека №20 Новоушицької селищної ради

   Правові підстави проведення конкурсу:
   Конкурс проводиться відповідно до вимог статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (із змінами) – надалі Порядок, рішення селищної ради від 29 липня 2021 року №8 «Про конкурс на заміщення вакантної посади завідувача комунального підприємства Новоушицька центральна аптека №20 Новоушицької селищної ради», .
   Найменування підприємства:
   Повне найменування: комунальне підприємство Новоушицька центральна аптека №20 Новоушицької селищної ради.
   Юридичне та фактичне місце знаходження:
Україна, 32600, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, смт Нова Ушиця, вул. Подільська, буд. 33-А.
   

Основні напрями діяльності:
роздрібна торгівля лікарськими засобами, виробами медичного призначення, предметами санітарії та гігієни, парфюмерно-косметичними товарами, продуктами харчування, спиртом етиловим, виробами із спирту етилового, хімічними реактивами, аптечним та лабораторним посудом, обладнанням, іншими товарами народного споживання, що не заборонені чинним законодавством України, через аптеки, аптечні пункти, відособлені відділення аптеки;
оптова торгівля лікарськими засобами, виробами медичного призначення з «Підприємства» та його структурних підрозділів закладам охорони здоров’я, аптечним і іншим підприємствам;
зберігання, перевезення, придбання, пересилання, реалізація(відпуск), знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
виробництво лікарських засобів в умовах аптеки, в тому числі в асептичних умовах, з дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил, вимог Державної Фармакопеї, нормативних документів та правил аптечної технології з дозволених до застосування діючих речовин за індивідуальними рецептами лікарів, вимогах закладів охорони здоров`я, зверненнями окремих громадян;
здійснення контролю за фармацевтичною та господарською діяльністю підпорядкованої аптечної мережі;
здійснення торгівельно-закупівельної діяльності, що не суперечить чинному законодавству України з метою отримання коштів для придбання лікарських засобів, товарів медичного призначення та інших товарів, що не суперечить чинному законодавству України;
здійснення закупівлі і створення державних запасів лікарських засобів, виробів медичного призначення на випадок стихійного лиха, катастроф, епідемічних захворювань за дорученням селищної ради та за цільові бюджетні кошти;
здійснення інших видів діяльності у встановленому законом порядку, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством.
   Структура підприємства:
   Структура підприємства включає в себе аптеку №20 (смт Нова Ушиця, вул. Подільська, буд.33-А), структурні підрозділи «Аптечний пункт № 3», «Аптечний пункт №1».
   Кількість штатних одиниць – 8, зокрема: завідувач – 1, фармацевт – 1, головний бухгалтер – 1, провізор – 3, санітарка – 1, зав. аптечним пунктом №1 – 1.
   Кошторисні призначення:
   Для забезпечення діяльності Підприємства створюється статутний фонд, який формується з активів підприємства і становить основні і оборотні засоби.

   Дата початку приймання документів для участі у конкурсі:
28 серпня 2021 року.
  Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі:
14 вересня 2021 року до 16.00 год.
   Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватися за адресою: Україна, 32600, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, смт Нова Ушиця, вул. Подільська, буд.17, каб. 207.
   Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:
тел. 097-6627204, mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (тема: конкурс на посаду завідувача комунального підприємства Новоушицька центральна районна аптека №20).
   Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:
особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за визначеною формою;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію;
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних;
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідку про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за визначеною формою згідно з додатком 3 до Порядку;
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів, згідно із додатком 4 до Порядку;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).
   Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді з написом на конверті: «Документи на конкурс».
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
   Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
   Вимоги до претендента:
Кваліфікаційні вимоги.
Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Фармація», спеціальністю «Фармація».
Проходження інтернатури за спеціальністю «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією за фахом «Провізор-організатор».
Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо).
Наявність сертифіката провізора-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.
Стаж роботи за фахом – не менше 2 років.
   Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я; організацію фармацевтичної служби в державі; організацію ефективної діяльності аптечних закладів; організацію процесу виготовлення і контролю якості ліків, відпуску виготовлених лікарських форм і готових лікарських засобів, зберігання лікарських засобів і товарів медичного призначення; основні принципи ціноутворення на медикаменти, формування ринку фармацевтичних товарів, визначення попиту та потреби в лікарських препаратах і товарах медичного призначення з урахуванням кон’юнктури фармацевтичного ринку; міжнародні правила здійснення експортно-імпортних операцій; основи бухгалтерського обліку і звітності; документи, що визначають потужність, структуру, штатний розпис закладу, укомплектованість підрозділів та потребу в кадрах; нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації фармацевтичних працівників; порядок ведення облікової та звітної документації; організацію матеріальної відповідальності членів колективу залежно від структури закладу; методи фармацевтичного обстеження (інспектування) аптечних закладів; сучасну літературу за фахом, методи її аналізу та узагальнення; організацію фармацевтичної інформації.
   Вимоги до конкурсної пропозиції:
Конкурсна пропозиція повинна містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:
план реформування закладу протягом одного року;
заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.
   Умови оплати праці керівника закладу:
Визначаються відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України, згідно штатного розпису.
   Дата проведення конкурсу:
Проведення засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 15 вересня 2021 року.
Про засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття вакантної посади комунальної центральної районної аптеки, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу, буде повідомлено претендентів додатково.
   Місце проведення конкурсу:
Приміщення Новоушицької селищної ради (каб. 214) за адресою: Україна, 32600, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, смт Нова Ушиця, вул. Подільська, буд.17.
   Дата оприлюднення 27.08.2021
   Протокол №1

Copyright © 2016-2021. Новоушицька селищна територіальна громада Rights Reserved.


Facebook # #