Як організована місцева влада?

На території Новоушицької громади функціонують органи місцевого самоврядування та підрозділи органів виконавчої і судової влади.

Кожен з них має свою компетенцію (повноваження). Їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Новоушицька селищна рада, Новоушицький селищний голова, виконавчі органи Новоушицької селищної ради – є органами місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування не втручаються у діяльність органів виконавчої влади.

Органи місцевого самоврядування утримуються за рахунок коштів бюджету територіальної громади. Органи виконавчої та судової влади – державного бюджету.

Новоушицька селищна рада

До складу селищної ради входять 26 депутатів, які обираються жителями на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років. Кількість депутатів і строк їх повноважень визначені законами. Зараз повноваження здійснюють депутати селищної ради 8-скликання (2020-2025 роки). Наступні чергові вибори відбудуться у жовтні 2025 року. Перелік депутатів попередніх скликань тут. Все про місцеві вибори тут.

В громаді утворено 4 виборчих округа, в межах яких обрані депутати, однак депутат представляє інтереси всієї територіальної громади (не лише свого округу).

Що може і повинен робити депутат визначено законами. Депутати (окрім секретаря ради) у селищній раді заробітної плати не отримують. Секретар ради, обирається з-поміж депутатів. Він організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на її розгляд.

Депутати приймають рішення. Рішення приймаються на пленарному засіданні ради відкритим поіменним голосуванням. Результати поіменного голосування оприлюднюються. Рішення мають відповідати закону і є обов'язковими для виконання всіма громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території громади.

З числа депутатів обираються постійні комісії ради, які проводять засідання для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень.

Депутати мають право об'єднуватися з іншими депутатами ради в депутатські групи, фракції (на основі єдності поглядів або партійного членства).

Новоушицький селищний голова

Новоушицький селищний голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Строк повноважень селищного голови становить п’ять років. Новоушицький селищний голова Анатолій Олійник приступив до повноважень у листопаді 2020 року. Інформація про попередніх селищних голів тут.

Є головною посадовою особою територіальної громади. Повноваження селищного голови визначені законом.

Селищний голова очолює виконавчий комітет ради, головує на засіданнях ради.

Виконавчі органи Новоушицької селищної ради

Виконавчі органи ради та органи виконавчої влади – не одне й теж саме! Виконавчі органи ради – входять до системи місцевого самоврядування. Органи виконавчої влади – реалізують державну владу.

Виконавчі органи ради - органи, створені селищною радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування. Тобто, депутати приймають рішення, виконавчі органи забезпечують їх виконання. Крім того, виконавчі органи забезпечують здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

Виконавчими органами є виконавчий комітет, відділи, управління та інші створювані радою органи.

Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, підпорядкованими її виконавчому комітету, селищному голові. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади селищним головою.

Повноваження відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради визначаються положеннями, які затверджуються радою. Їх працівники зобов'язані діяти відповідно до їх посадових інструкцій.

Староста - уповноважений селищною радою, яка його затвердила, діяти в інтересах жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах селищної ради.

Поділитися: