Access to Public Information

Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Новоушицька селищна рада

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», надання публічної інформації Новоушицькою селищною радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту

усно: телефон 0688449980; (03847) 2-14-74;
електронна пошта: gromada_nova_ushytsya@ukr.net
письмово: 32600, смт Нова Ушиця, вул. Подільська 17, Новоушицька селищна рада (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

Порядок складення та подання запитів на інформацію Новоушицької селищної ради

Форма запиту на інформацію до Новоушицької селищної ради у письмовому виді (зразок)скачати, .doc, 15.6 KbПлата за копіювання або друк документів, що надаються селищною радою за запитом на інформацію

Розмір плати (скачать, .doc, 15.6 Kb)

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надається за запитами на інформацію (скачать, .doc, 15.6 Kb)

Реквізити для оплати:

Отримувач: Новоушицька селищна рада

Код ЄДРПОУ: 04407388

Розрахунковий рахунок: UA378201720314211022201051223

Банк: Держказначейська служба України, м.Київ УДКСУ у Новоушицькому районі

МФО: 820172

Призначення платежу: Відшкодування витрат на виготовлення копій документів за запитом на інформацію від ___.___.20__ року (відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

Селищна рада, як розпорядник інформації, має право відмовити в задоволенні запиту в випадках передбачених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема у таких:
- селищна рада не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 зазначеного Закону;
- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
- не дотримано вимог до запиту на інформацію (вимоги зазначені вище).

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Поділитися:
Documents search criteria
Reset filters
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про недоцільність позбавлення батьківських прав
Document status
чинний
Document number
241
Date of adoption
16 July 2024
Publish date
18 July 2024
Document subject
виконком селищної ради
More
Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна неповнолітній ЗЕЛЕНЮК Алісі Ярославівні
Document status
чинний
Document number
240
Date of adoption
16 July 2024
Publish date
18 July 2024
Document subject
виконком селищної ради
More
Про надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна ЛОПАТЮК Валентині Василівні
Document status
чинний
Document number
239
Date of adoption
16 July 2024
Publish date
18 July 2024
Document subject
виконком селищної ради
More
Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону
Document status
чинний
Document number
238
Date of adoption
16 July 2024
Publish date
18 July 2024
Document subject
виконком селищної ради
More
Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно
Document status
чинний
Document number
237
Date of adoption
16 July 2024
Publish date
18 July 2024
Document subject
виконком селищної ради
More
Про взяття на квартирний облік та соціальний квартирний облік
Document status
чинний
Document number
236
Date of adoption
16 July 2024
Publish date
18 July 2024
Document subject
виконком селищної ради
More
Про взяття на квартирний облік
Document status
чинний
Document number
235
Date of adoption
16 July 2024
Publish date
18 July 2024
Document subject
виконком селищної ради
More
Про присвоєння поштової адреси
Document status
чинний
Document number
234
Date of adoption
16 July 2024
Publish date
18 July 2024
Document subject
виконком селищної ради
More
Про розгляд заяв
Document status
чинний
Document number
233
Date of adoption
16 July 2024
Publish date
18 July 2024
Document subject
виконком селищної ради
More
Про збереження від пошкоджень кабельних ліній зв'язку на території Новоушицької селищної територіальної громади
Document status
чинний
Document number
232
Date of adoption
16 July 2024
Publish date
18 July 2024
Document subject
виконком селищної ради
More
Про схвалення проекту рішення селищної ради «Про внесення змін до бюджету Новоушицької селищної територіальної громади (код бюджету: 2251600000) на 2024 рік»
Document status
чинний
Document number
231
Date of adoption
16 July 2024
Publish date
18 July 2024
Document subject
виконком селищної ради
More
Про схвалення проєкту рішення селищної ради «Про звіт про виконання бюджету Новоушицької селищної територіальної громади (код бюджету: 2251600000) за перше півріччя 2024 року»
Document status
чинний
Document number
230
Date of adoption
16 July 2024
Publish date
18 July 2024
Document subject
виконком селищної ради
More
Про надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
Document status
чинний
Document number
229
Date of adoption
16 July 2024
Publish date
18 July 2024
Document subject
виконком селищної ради
More
Про затвердження проекту будівництва
Document status
чинний
Document number
228
Publish date
18 July 2024
Document subject
виконком селищної ради
More
Про надання матеріальної грошової допомоги
Document status
чинний
Document number
226
Date of adoption
16 July 2024
Publish date
18 July 2024
Document subject
виконком селищної ради
More
Про схвалення проєкту рішення селищної ради «Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Новоушицька багатопрофільна лікарня" Новоушицької селищної ради на 2024-2026 роки »
Document status
чинний
Document number
225
Date of adoption
16 July 2024
Publish date
18 July 2024
Document subject
виконком селищної ради
More
Про затвердження коефіцієнтів
Document status
чинний
Document number
224
Date of adoption
16 July 2024
Publish date
18 July 2024
Document subject
виконком селищної ради
More
Про схвалення проєкту рішення селищної ради «Про внесення змін до Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України на 2024 рік»
Document status
чинний
Document number
223
Date of adoption
16 July 2024
Publish date
18 July 2024
Document subject
виконком селищної ради
More
ПРОТОКОЛ LХIІ (18.07.2024)
Document status
чинний
Document number
62
Date of adoption
18 July 2024
Publish date
18 July 2024
Document subject
селищна рада
Convocation
VIII скликання
Session
LXІІ (18.07.2024)
More
Про дострокове припинення повноважень депутата Новоушицької селищної ради VIII скликання
Document status
чинний
Document number
23
Date of adoption
18 July 2024
Publish date
18 July 2024
Document subject
селищна рада
Convocation
VIII скликання
Session
LXІІ (18.07.2024)
More